Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Als bezoeker van tjeerdlangstraat.nl ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op deze website en voor het gebruik van die informatie. Bezoekers kunnen aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen.

Ik span mij in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling. Alle prijzen op tjeerdlangstraat.nl zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Ik kan evenmin enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Ik wijs je erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Contact
Serieuze berichten beantwoord ik altijd. Ik zal niet reageren op berichten die spam, agressieve verkoopmethoden, het verzamelen van e-mailadressen, versleutelde tekstcodes, etc. bevatten en berichten die ik niet vertrouw.

Auteursrecht
Alle teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s en ander materiaal op tjeerdlangstraat.nl worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten en zijn alleen bedoeld voor de bezoeker van deze website. Zonder schriftelijke toestemming van Tjeerd Langstraat is het niet toegestaan om de beschermde inhoud op deze website over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden.

Niet eigen foto’s die worden gebruikt op deze site bij bepaalde artikelen, blogs en/of pagina’s komen van en vallen onder de voorwaarden van Unsplash.