Unicef: besnijdenis is OK, want traditie

Eén der hoeders van ’s werelds mensenrechten is UNICEF, dat specifiek opkomt voor kinderrechten. Het is – als organisatie onder de vlag vallend van de Verenigde Naties – een zogenoemde intergouvernementele organisatie, wat er in de praktijk op neerkomt dat er veel gelobbyd wordt, politiek wordt bedreven en dat gevoelige zaken veelvuldig met de diplomatieke mantel der liefde worden bedekt.

Genitale verminking bij meisjes is zo’n gevoelig onderwerp en dat verdient aandacht en een luid openlijk protest van de organisatie die zegt voor kinderrechten op te komen. Maar UNICEF is inmiddels zo internationaal politiek geëngageerd dat het een van de meest grove mensenrechtenschendingen als genitale mutilatie niet meer als zodanig aankaart of sterk veroordeelt.

Meisjesbesnijdenis is een diepgewortelde traditie die helaas pas op de lange termijn echt uit te bannen is. Daar werkt UNICEF hard aan, maar het is moeilijk. Zouden we ons openlijker uitlaten over dit taboegebruik, zou dat contraproductief werken. UNICEF is een intergouvernementele organisatie en werkt dus samen met overheden.

Ergo: wij houden onze bek, want zomaar onomwonden mensenrechtenschendingen onderzoeken en aankaarten, stel je voor. Straks worden overheden nog boos. (dixit Marie)

In de Volkskrant staat een artikel over meisjesbesnijdenis in Iran en dat UNICEF (ook hier) de ernst van de situatie onderschat.

In vier van de dertig Iraanse provincies worden meisjes besneden. In delen van de zuidelijke provincie Hormozgan is mogelijk 60 procent van de vrouwen besneden. In drie westelijke provincies (Kermanshah, Koerdistan en West-Azerbeidzjan) beloopt hun aantal tot 20 procent. Besnijdenis wordt in Iran voornamelijk toegepast door moslims van de Shafi’i, een van de vier scholen in de soennitische islam. Volgens de Shafi’i-school is besnijdenis van meisjes ‘aanbevolen’ dan wel (afhankelijk van de interpretatie) ‘verplicht’. De regering wil haar vingers niet branden aan dit onderwerp, net zo min als VN-organisatie Unicef.

Besnijdenis is een schandelijke misdaad tegen de menselijkheid en dient scherp veroordeelt te worden. UNICEF – dé organisatie die ervoor zorgt dat kinderen in de hele wereld een goede kindertijd kunnen hebben – is geen knip voor de neus waard, zolang ze meesmuilend dit soort praktijken (NSFW) toestaan en hun zachte gezalfde vingertjes niet willen branden aan de ernstige verminking van kinderen.

Het is totale waanzin dat subjectieve gevoeligheden als diepgewortelde tradities en geloofsovertuigingen prevaleren boven het zo snel als mogelijk voorkomen van deze barbaarse gebruiken.